موسسه فرهنگی هنرس آوای مهر نوازان در ضمینه برگزاری دوره های آموزش موسیقی فعالیت مینماید.